Fredag 24/3 är utställningen abonnerad kl 12-16.

(Fredag 24/3 är utställningen abonnerad kl 12-16).

En utställning som undersöker fjällkor och den unika kultur de är del av – igår, idag och imorgon. Huvudkaraktärer är de tre nordliga fjällboskapsraserna svensk fjällras, nordfinsk boskap och norsk sidet trönderfe.

Utställningen undersöker människans och boskapens långa gemensamma färd i norr – genom historiska vändpunkter, nuläget och framtidsutsikter. Ett exempel är evakueringen av nordfinsk boskap till Sverige undan Lapplandskriget, och att det hade stor betydelse för rasens överlevnad.

Lappkor Foto Suvi Tiainen Mindre

Ur Norrbottens museums samlingar visas ett skenben och underkäke från kor som tidigare hittats i samband med arkeologiska undersökningar vid kvarteret Apotekaren i Gammelstad. Benen har daterats till slutet av 1400-talet till mitten av 1900-talet. Från Hushållningssällskapet har två stamböcker över Norrbottens läns fjällboskap lånats in. 

För barn finns ett utrymme där man kan att pyssla och teckna. Den som vill kan spela ett mobilspel om nordiska fjällboskap, som går ut på att få sina djur att överleva genom historien in i framtiden.

 

Utställningen är producerad av projektet 3MC, som leds av NordGen, och Tornedalens museum.

Fjaellkor Logobanner