Organisation

Hem / Om museet / Organisation

 

Verksamheten vid Norrbottens museum bedrivs på Storgatan 2 i Luleå centrum, samt på Höstvägen 7 i stadsdelen Björkskatan. Museiverksamheten riktar sig till hela länets befolkning.

Norrbottens museum, som startade 1886, har cirka 40 anställda. De arbetar med utställningar, pedagogik, dokumentation, arkeologi, bebyggelse och byggnadsvård, kulturarv, föremålssamlingar, konsthistoria, etnologi, arkiv, bildarkiv och kaféverksamhet.

Dessutom ansvarar museet för Norrbottens hembygdsförbund och Norrbottens Föreningsarkiv. Huvudman för Norrbottens museum är Region Norrbotten.

Region Norrbotten  

Avdelningen för regional utveckling, Kultur

Norrbottens museum
Margaretha Lindh
Länsmuseichef    

Administration
Margaretha Lindh
Länsmuseichef
Arkiv & bibliotek
Margaretha Lindh
Länsmuseichef
Bildarkiv
& samlingar
Nils Harnesk
Avdelningschef

Kulturmiljö
Nils Harnesk
Avdelningschef

Publik verksamhet
Anna Lundgren 
 Avdelningschef
Kommunikation
Hembygdsföreningar
Arkiv
Bibliotek
Norrbottens Föreningsarkiv
Bokförlag
Bildarkiv
Föremålssamlingar
Foto/Filmproduktion
Arkeologi
Bebyggelse
Etnologi
Utställningar
Program
Museipedagogik
Butik/kafé