I en kulvert under Skeppsbrogatan i Luleå finns en stor samling graffitimålningar som bevarats i över 30 år. Målningarna gjordes i samband med att kulverten skulle bli entré till Club Modesty, ett nytt ställe för ungdomar i den tidigare biografen Spegeln i varuhuset Shopping.

Graffitimålningarna gjordes under ett konstsymposium som arrangerades i Luleå sommaren 1991. Ungdomar från Luleå, Göteborg och Stockholm hade bjudits in för att utbyta kunskap och idéer med varandra. De höll till på Arcus och fick i slutet av symposiet en förfrågan om att måla kulverten under Shopping. Målningarna är präglade av sin tid både form- och innehållsmässigt. De kan sammankopplas med samtida populärkulturella influenser samt nationellt och internationellt verksamma graffitimålare. På målningarna finns dessutom avtryck från personer som har besökt platsen genom åren.

I 100 meter graffiti får besökare nu ta del av och veta mer om målningarna och platsen, som inte är öppen för allmänheten. Utställningen är baserad på den dokumentation som Norrbottens museum gjorde 2020.

Innehåll i utställningen:

  • bilder på graffitimålningarna
  • en virtuell rundtur i kulverten
  • fotografier från när målningarna gjordes och originalverk från samma tidsperiod
  • sprejburkar
  • kassettband
  • tidningsklipp
  • stämningsfulla konsertbilder

Visning i kulverten

Här kan du se en inspelad visning av graffitimålningarna i kulverten under Skeppsbrogatan.